top of page

Ano ang Ibig Sabihin Nito

Upang Maging Sulo

Ang pagiging Torchbearer ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng responsibilidad at kagandahang-loob na ipasa ang apoy na nagbibigay-inspirasyon sa iyo. Minsan sa buhay, kailangan mo ng kaunting pampatibay-loob: isang taong mag-aabot sa iyo ng tanglaw na magbibigay-liwanag sa iyong landas. Ang isang Torchbearer ay naglalaan ng oras upang makilala ka kung nasaan ka, na nagbibigay-daan sa iyong makamit ang isang matatag na pagkakaunawa sa iyong sitwasyon. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Torchbearer; nangangahulugan ito na tayo ay isang komunidad na tumutulong sa isa't isa na makamit ang isang karaniwang layunin ng mental awareness.

bottom of page