top of page

Mga FAQ

 

Paano ko malalaman kung kailangan ko ng therapy?

Ang Therapy ay para sa lahat, anuman ang yugto mo sa buhay. Sa tingin mo man ay nakuha mo na ang lahat o hindi. Ang Therapy ay isang mahusay na paraan upang matukoy ang mga pattern ng pag-uugali o pag-iisip na hindi na gumagana para sa iyo, tugunan ang mga stress sa buhay, tumulong na magbigay sa iyo ng isang sounding board, o upang pamahalaan ang mas malalalim na isyu tulad ng trauma.

Ano ang pinag-uusapan ko sa aking unang sesyon sa aking therapist?

Ang unang sesyon ay tinatawag na pagtatasa. Tatanungin ka ng iyong therapist ng mga tanong upang makatulong na matukoy ang iba't ibang bahagi ng iyong buhay at tulungan kang matukoy kung anong mga bahagi ang gusto mong pagtuunan at pagbutihin. Kung may diagnosis, sasabihin sa iyo ng iyong therapist pagkatapos ng pagtatasa. Hindi lahat ng pagtatasa ay hahantong sa isang partikular na diagnosis at ang diagnosis ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Kung ang iyong diagnosis ay dapat magbago sa kurso ng paggamot pagkatapos ay tatalakayin ito sa iyo ng iyong therapist.

Ano ang gagawin ko bago ang aking unang sesyon?

Nasasabik kaming makita ka para sa iyong unang sesyon ng therapy! I-click ang linkdito para makapagsimula para makuha namin ang iyong impormasyon sa insurance o self-pay. Pinapadali ng aming electronic health record system para sa iyo na punan ang iyong demograpikong impormasyon, kumpletuhin ang iyong mga papeles sa pagkuha at madaling i-book ang iyong appointment!

Gaano katagal ang therapy?

Walang nakatakdang takdang panahon kung gaano katagal ang therapy dahil nakadepende ang paggamot sa mga partikular na pangangailangan ng tao at kakayahang lutasin ang mga isyung lumalabas. Ang mga tinantyang timeframe ay maaaring talakayin sa iyong therapist. Sa paglabas, bibigyan ka ng isang after-care plan at hinihikayat ka naming bumalik sa therapy kung kailangan mo itong muli.

Magkakaroon ba ako o ang aking anak ng diagnosis?

Hindi lahat ng problema o isyu na nararanasan ng isang tao ay nakakatugon sa pamantayan para sa isang klinikal na diagnosis. Kasunod ng pagtatasa, ibubunyag ng therapist ang anumang matukoy na kondisyon at makikipagtulungan sa iyo sa isang plano sa paggamot upang matugunan ang mga problema sa kapansanan.  

Mahal ba ang therapy?

Ang mga rate ng self-pay ay nag-iiba ayon sa therapist at nakabatay sa antas ng lisensya ng therapist, mga taon ng karanasan, at mga specialty na inaalok. Nakalista ang self-pay rate ng bawat therapist sa pahina ng Clinicians. Bibigyan ka ng a"Pagtatantya ng Mabuting Pananampalataya"upang malaman mo ang halaga ng mga serbisyo. Panghuli, para sa ilang kliyente na nakakaranas ng kahirapan sa pananalapi, nag-aalok kami ng pinababang rate; mangyaring tawagan kami kung naniniwala kang kwalipikado ka.  

Maaari ko bang gamitin ang aking insurance?

Ang ahensya ay kumukuha ng iba't ibang insurance kabilang ang Medicaid at Medicare. Mag-click sa pahinang Tungkol sa Amin upang makakita ng na-update na listahan o contactilluminatedpathllc@gmail.comupang makita kung kukunin namin ang iyong plano. Maaaring kailanganin mong magbayad ng copay o bayaran ang halagang kinontrata ng iyong insurance bago matugunan ang iyong deductible. Bago ka mag-book ng iyong appointment, bibigyan ka ng aming administrative staff ng mga partikular na detalye ayon sa pahina ng Explanation of Benefits ng iyong mga plano. Ang lahat ng copay at bayarin ay kokolektahin bago magsimula ang iyong appointment.

Maaari ba akong pumili ng isang partikular na therapist?

Oo! Ang aming mga therapist ay may karanasan, pagsasanay, at mga espesyalisasyon sa iba't ibang lugar. Gusto naming magkaroon ka ng pinakamahusay na resulta na posible kaya't pakitingnan ang bios ng Clinician at tingnan kung makakahanap ka ng isang tao na sa tingin mo ay pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan. Kung hindi, ipapares ka namin sa isang taong sa tingin namin ay pinakaangkop.

Paano kung ang aking therapist ay hindi angkop?

Naniniwala kami na ang paggamot ay pinakamabisa kapag may pakikipagtulungan sa pagitan ng therapist at ng kliyente. Kung sa anumang oras ay hindi mo naramdaman na ikaw at ang iyong therapist ay hindi angkop o kailangan mo ng isang therapist na may higit na karanasan sa isang partikular na lugar susubukan naming itugma ka sa isang tao sa ahensya o magbigay ng mga referral sa isang lokal na therapist na maaaring mas mahusay na matugunan ang iyong mga pangangailangan.

 

Paano ang tungkol sa iniresetang gamot para sa kalusugan ng isip?

Hindi lahat ng pangangailangan sa kalusugan ng isip ay ginagarantiyahan ang paggamit ng iniresetang gamot at wala kaming mga medikal na tagapagkaloob sa mga kawani na maaaring magreseta ng gamot. Ikinalulugod naming ibigay sa iyo ang mga lokal na mapagkukunan sa mga psychiatrist na makakagawa nito sakaling magkaroon ng pangangailangan.

 

Paano mo tinatrato ang mga bata para sa kalusugan ng isip o mga problema sa pag-uugali?

Naniniwala kami na ang bawat tao at lalo na ang isang bata ay may natatanging emosyonal na mga pangangailangan at sa mga oras na hindi natutugunan ang mga pangangailangang ito ay kadalasang tumutugon ang mga bata sa pamamagitan ng paggawa ng mga negatibo o pag-uugali. Sa panahon ng pagtatasa, makikipag-usap ang therapist sa bata/nagbibinata 1:1 gayundin sa magulang/tagapag-alaga upang matukoy kung ano ang mga pangangailangan ng bata at kung ano ang pinakamahusay na hakbang na dapat gawin sa panahon ng therapy. Sa kurso ng paggamot, isasama ng therapist ang bata sa indibidwal na therapy at dadalhin ang magulang/tagapag-alaga para sa mga session ng family therapy. 

 

Kasama ba ang iyong ahensya?

Ang lahat ng aming mga clinician at staff ay sinanay at nagsasagawa ng kultural na pagpapakumbaba at nagpapakita ng paggalang sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Nagsusumikap kaming maunawaan ang indibidwal sa konteksto ng kanilang kapaligiran at matugunan ang mga natatanging pangangailangan ng taong iyon at i-highlight ang kanilang mga lakas.

bottom of page